Munchmuseet, MM K 5353

MM K 5353, Munchmuseet. Datert 1924. Brev fra Inger Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Onsdag.    Kjære Edvard!


    Laura var meget fornøiet med vore
planer fra høsten av. Hun syntes det var
ingen sak at være sommeren over i Nittedal,
naar hun hadde dette at glæde sig til.
Hendes endelige ønskers maal er engang
at komme til Eugén Hanssen, og det
blir sikkert engang.

    
    Mange hilsner fra tante
og fra
 din
Inger.