Munchmuseet, MM K 5366

MM K 5366, Munchmuseet. Datert 20.08.1934. Brev fra Valborg Marthinsen, Aasgaardstrand kommunale Elektricitetsverk.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Aasgaardstrand komm
Elektricitetsverk


    
Aasgaardstrand 20/8. 1934


    Herr Kunstmaler Edvard Munch
    Skøien
    pr Oslo.


    Som svar på Deres Ærede av 27/7. d å
med opsigelse av elektrisk strøm til
Deres hus her, skal herved meddeles
at opsigelsen gjøres gjeldende fra 1/10. 1934

    Hvis De skulde ønske strøm påsat i
Deres hus inden utgangen av året
blir strømmen at betale som om ingen
opsigelse var skjed. Vedlagt følger et exemplar
av vore abonnentsbetingelser.

    Samtidig tør man be at få oplyst hvor
man skal henvende sig for at komme
ind i Deres hus for at få strømmen
avstengt. Nota for skyldig strøm vedlegges

    
    Ærbødigst,
    fr. Aasgaardstrand komm
Elektricitetsverk

V. Marthinsen.