Munchmuseet, MM N 115

MM N 115, Munchmuseet. Datert 1888–1889. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 115, s. 1

    Gamle  …  skulde dø Kjølstaden Kommentar
skulde dø.


    Jeg kom ud for at hilse på ham
Han var ikke rigtig lik sig selv
Ansigtet var tidl As Ansigtet noget
mindre og feberrøde i farven øinene stikkene
og rødsprænkte. Han kjendte mig snart.
Er det dig Munken Kommentar    ja så da ja så da
Det er dårlig med mig nå ser dusa han
letvindt. Kunne ikke komme ind
til dere nu i høst  …  så får dere
komme til mig. De var morsomt.
Nå Marie Kommentar la dem få noe da at nyde
de er sultne.


    Du er kommen forat male mig sier du
Ja jeg er morsk på det { … }portrætet
Doctoren sa det var svært til kjæk
fyr det, men jeg er nu ikke så rar
nu da. Ja ja du får ta mig af da.


    Du var jo i Kjøbenhavn i sommer.
Var du på rundetårn da? {S}Ja
det havde jeg.
Det var morsomt
deilig udsigt; var der i 48

 

Munchmuseet N 115, s. 2

    Smer
    Ja jeg er nu ikke så rar da det
er de en sygdom i blodet ser ser
du    Jeg kan ikke spise noget
det er mærkværdig    Jeg som
altid spiste så godt

    Au Au    Jeg har sånne smærter
i ryggen de tar mig hadde jeg bare
ikke dem så og så ‹smerte› i benene
det brænder og værker. Han rakte
begge hænderne i været først den ene
og så den anden. Han vilde kjende
om han havde kræfter til at
løfte dem.


    Konfirmation.

 

Munchmuseet N 115, s. 3

    Svenningsen Kommentar kom ind han skulde have
penger for arbeidet i { … }formiddags
Kjølstad Kommentar fik pengene ser op så ga
han ham en ‹10kr› der Svenningsen Kommentar vendte
sig snuende pengene i hånden det var
nok lidet mente han.  …  langt
ifra
så sludder ud med dig
og så gikk { … }Svenningsen Kommentar knurrende
ud.

    Han drikker ser du sa Kjølstad Kommentar
og han må ikke få mange pen
det er en stor slubbert. Sidst løi han
mig lige opi ansigtet han Jeg
sa til ham du er fuld sa jeg.
Ja han var så fuld han næsten
ikke kunne stå Men ved du
hvad han sa, jeg er ikke fuld så
og så ga jeg ham e{n}t drag og over
ryggen med stokken min – og puffene
han  …  ud af døren sli{g}k skal du ha det

 

Munchmuseet N 115, s. 4

    Han måtte altid have tante til
at stelle bedre slag i hende så  … 
De duer ikke no ‹bara› til { … } … 
er for genert:


    Blæser det noravind idag. Got
om det kom lidt regn det
er ille med efterslætten

    Konfirmation det var på Søndagen. Han var
lidt { … }dårligere nu. Det får gå som det
går sa han. Imellem blev han uttalen{ … }de
at sligt skulde henne mig da. det er
mærkværdig.

    Så måtte han
    Så blev han brydde det han at
flaget ikke var heist i anledning
dagen.

    { … }Jeg måtte op på tage. Jeg  … 
at at Det var første gang at det var
andre der  …  heiste flaget på mange år
Da jeg kom ind måtte han vide om
flaget var sat rigtivei unionsmærket
øverst –