Munchmuseet, MM N 169

MM N 169, Munchmuseet. Datert 1909. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 169, s. 1

    Efter Ibsen og Bjørnson
va var det finest at
skrive –  …  så dannes en
lapset  …  literær
Klik –

    Jeg ‹tror› ikke på Krohgs
Skole – Krohg meldte
sig selv som Lærer { … }på
et Atelie som jeg og
nogle andre Malere havde
leiet sammen – Krohg
kun halv Tid – nogle
Måneder –

 

Munchmuseet N 169, s. 2

    Det er vanskeli å male
store Billeder – så man
ser Dem – Krohgs Billeder
sees ikke –
Albertines Kommentar store Feil
er at ‹Hovedpigen› er så
mislykket – Sentimental
Hore –

    Forstørret Øiebliksfotografi
– Han forstår at brede sig –
De fins i
Billedet Skriker

 

Munchmuseet N 169, s. 3

    Tysk Panoptikon
maleri –

 

Munchmuseet N 169, s. 4

    En lur Maler –
– Søndags ‹Lodser›
– Laps –