Munchmuseet, MM N 183

MM N 183, Munchmuseet. Datert 1911–1913. Brevutkast til Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 183, s. 1

    Hvis I tog
    I K … 
    Her skal Du høre
hvordan I kunde reise
– I kunde fra Hamar
få e{t}n liden {Vog}Kupe for
Eder selv – aldeles som
et lidet {r}Værelse –

    Der kan I sove fredeligt
til I kommer til Trondhjem
– Efter at have beseet
Eder i Trondhjem
kan I sove i {sa}lignende
Kupe til i kommer til
Kristiania –

 

Munchmuseet N 183, s. 2

    Om vi
    Jeg tar nu fat på
et af de store
Billeder til Universitetet
som et jeg maler i Moss
– Jeg får nu svært
meget at gjøre –

    Det havde moret Dig
at se mig arbeide over
Heggelunds lille Skruebænk
med til Løvsagning
– Jeg { … }bruger den til at
sage ud Træ til mine
Træsnit

    – Jeg havde vist ikke
tænkt dengang for 40 år

 

Munchmuseet N 183, s. 3

siden at jeg så længe
efter skulde bruge den –

    – Dengang var { … }der
Sygdom i Huset År
efter År – Ingers Maade med
mig i { … }‹disse› År er ubegribeligt

Jeg har bare forsøgt at være
{ … }hensynsfuld og snild mot Inger
– Naar jeg har været heftig – er det
været fordi jeg efter utal af Advarsler ingen
Virknng hade

    har mellem syg
    Det {er}må jo være
    Det vil aldri gå godt i Fremtiden
    Det  …  underligt for
mig at se at Inger
selv intetsomhelst gjør
for at Forholdet skal
– og det er jo nu hende det
kommer an på –  …   …  tænk
på hendes Væsen  …  det sidste  …   … 
– Jeg må jo da tro at hun er den samme

Inger har en Pligt
ligeoverfor os andre at gjøre
rig{g}ti b …  ordentlig for sine Nerver

    Inger må huske på
osså hun har Pligter ligeoverfor mig

    Det er jo ingen Grund til at stille
sig på sli{g}k ‹Pinde› ikke at { … }give efter  …  under de største Vanskeligheder  … hun

ved hvad da hvad jeg har havt at
staa i disse År