Munchmuseet, MM N 199

MM N 199, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Ludvig Ravensberg.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 199 bl. 1r

    – Kajan{ … }us var hernede
og {jeg fik  …  Pen}tog ud Gravurer
– Det er en elskværdig
og forstandig Mand –
Det blir vist en Digter –
Du får hilse ham
og si at han skal
have flere Gra Sager
for det han betalte mig
Gierløff vil fortælle

 

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 199 bl. 1v

Dig om Indtagelsen af
Byen – og om vor
Krigsplan –

    
    Din E M

    { … }Hi