Munchmuseet, MM N 221

MM N 221, Munchmuseet. Datert 1932–1935. Brevutkast til Uidentifisert mann.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 221 bl. 1r

    {Jeg}Jeg fik disse anfald oftere til de
i Hamburg ipå et hotel blev så
stærke i 3 nætter efter hverandre at
jeg måtte pludseli reise fra Hamburg
forat undgå forskjellige følger af disse –
(Jeg skal ved leilighed fortælle herom)
Jeg skulle jo da ha absolut ro
men så kom jeg hjem midt i
U unionskampene

    Alts Jeg glædet mig overordentli
over disse uforglemmelige skjønne dage
i Juni – Men – Den nervøsitet jeg
naturligvis ikke kunde stille    blev af
 … den fortryllende frøkens mange venner
udlagt som nervøsitet for for en eventuel
krig – Me{n}d en gang følte jeg at der var
lavet om mig en opinion – Jeg skulde
være ræd for svenskerne!

    Jeg malte billeder og holdt fester – Jeg
vidste at jeg umuli kunde delta i de
politiske kampe – Hva jeg frygtet indtraf –
Konf Atter konflikt med mine
landsmænd! Det endte med at jeg en
nat kaster Karsten ned af trappene
og gir ham et blåt øie – Jeg havde jo
selv blot en brukbar arm hånd så den

 

Munchmuseet N 221 bl. 1v

venstre ska{ … }dte hånd knustes –
    Jeg syntes da jeg ikke længer kunde
være i Aasgårdstrand og tog en måneds
ophold ved Kjøbenhavn f … for i ro { … }at
helbrede min hånd –

    Jeg havde mit hjem alle mine
malerier og studier og kufferter i Tyskland
– Hvordan man havde lavet op
stemningen i Aasgårdstrand kan man
forstå heraf –

    Jeg spurte en Reimers (vistnok legationsråd)
hva han syntes om min plan om at
ta mine sager og malerier hjem til
Norge – Det var i Juni og man kunde
vænte krig – Jeg mente at det var s
best at få dem hjem i tide

    Så svarer han hefti: Det er da makeløst
til ængstelse{–}!

    – Som sagt – Jeg har jo trod at
den fortryllende dame stod bak dette –
Men det kan jo væsentli ha været de
hendes venner der vilde chikanere mig.
– Jeg fortalte om en historie på en seiltur
hvor jeg havde været ubehersket mot
hende i hennes venners nærvær – Det var
jo en følge af min tilst sjælelige tilstand
dengang og havde vel ærtet vennerne –

    Eller var det Sigrid Storraades ørefik?
– Som sagt – dette vilde jeg gjerne forklare for den yndige Dames
skyld – Jeg er oftere nu i Aasgaardstrand – Jeg maler morddramaer
K Slagsmålet med Karsten (Krigen 1905 – Mit blod flød!) og andre

    
    
    Mange hilsener til Dig og Dine  Din gamle ven Edvard Munch