Munchmuseet, MM N 380

MM N 380, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Uidentifisert person.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 380 bl. 1r

    Vi skræmtes da vi hørte at der
var nødstilstand deroppe –

    Nu har Andrea skræmt min søster
med Einars sygdom –

    Her har vi en forsmag på hva vilde
ske hvis ansvaret blev lagt på os

    Jeg skrev til Inger at når Andrea
sender gutterne væk så langt fra sig
og på tros av de stærke advarsler så
må hun ta det fulde ansvar –

    Jeg skal sende hvad jeg kan af penger
til Andrea men det er hverken mulig
for mig eller min søster at ha mer at
tænke på – Gutterne får forældrene ha
ansvar for – Min søster er alt blit så

 

Munchmuseet N 380 bl. 1v

dårli av alt det hun har havt med
disse ting