Munchmuseet, MM N 442

MM N 442, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 442 bl. 1r

    Min eiendom er ind indgjærdet
frugthave og den er anskaffet af
hensyn til a plads for de mange
atel atelierer der rummer mit
livsværk og de vigtigste billeder –

    Der er i løbet af årene været
mange inbrud i det  …  træatelier{ … }et
i  …  og mange meget vigtige og kostbare
malerier og gravurer er mig frastjålet
Ateli De tørre atelierer der let kan let
kan fænge ild især om sommeren må
br

    Der Jeg må derfor ta alle
mulige forholdsregler forat beskytte
atelierene og malerierne og så der ikke
kommer folk på eiendommen især
ansvarløse børn – Jeg kan derfor
ikke gi fra mig fra parcel i år og
m{ … }å lukke gjærdet til MarcussenJeg
vil gjerne som hidtil gjøre mine naboer de
tjenester jeg kan –

Den første eier af Ekely amtsgartner

 

Munchmuseet N 442 bl. 1v

Petersen lod en granhæk sætte
op b langs eiendommen på sin jord
den oprinnelige gjærde stod
30 a 40 centimeter bag den på
yttersiden – Det gjærd Det oprinnelige gjærde
står delvis langs hele skillet lige op { … }til Mortensen

    Da Kopperrud solgte den tilstødene
grunn til Whist vilde han
‹faa› det til at hans grunn
gik lige til granhækken – {s}Således
vilde han ha osså ret til
granhækken – Der blev proces og
Advokat Heyerdahl lod eiendommen
opmåle – Det blev fastslat af retten
at granhækken var min og at jeg
havde ret til 30 a 40 centimeter utenfor
den til det oprinnelige gjærde


    P.S.  Det store uoppløiede stykke
gjord nærmest Dugstad og Markussen
skal stå som beite og det trænges forøvrigt
til brænning og kan ikke dyrkes – Det er  … 
fugtighet der er silt ned fra villaerne ovenfor