Munchmuseet, MM N 460

MM N 460, Munchmuseet. Ikke datert. Varia.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 460 bl. 1r

Olaf Schou
Wefring angående lånepapir
v. Franquet
Lily og Borghild – med Krag og frue
rue Tourmon –
B …  rue Malesherbes – Et ubehageligt
opdrag fra Delius
Harald NørregaardOm Thor Lütken
Om Thor Lütken papiret
Helge Bäckström
Axel Heiberg angående frisbilledet
Havfruen og mappen { … }raderinger

‹Monsieur Piat› angående
illustration til fleurs de ‹mal›