Munchmuseet, MM N 507

MM N 507, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 507, s. 1

    Fru Heiberg Kommentar gik bort
{ … }til sofaen – de satte sig –

    Han bøiet hode fremover –
forat skjule sin bevægelse – Han
vidste ikke hva han skulde si
kunde it intet si – Bare gentog
‹s›kjælvende – Hvor længe siden –

    Hvorfor – { … }hvorfor kom de ikke
    kom  …  alt Lieutnant Ring Kommentar
ko tilbage

    Nå synes de ikke –
    Jo – Hun så på ham lissom forundret
Men inden han fik det svar
han håbet på – som kunde frelse
ham fra denne angest – var Lieutnanten
alt tilbage

    { … }Så gik de alle tre ‹å se›
 …  billederne –

    Ere ikke sandt Brandt Kommentar – det lign er
noe huldreagti ved det billede
til Soot sa fru Heiberg Kommentar

    Nei – sa Brandt Kommentar kort og hidsi

 

Munchmuseet N 507, s. 2

    { … }De gik ud på gaden –
Brandt Kommentar hadde håbet Lieutnanten Kommentar
skulde gå – men han gik
så sikker ved siden a hinanden
fru Heiberg Kommentar – Brandt Kommentar ble bleg a raseri

    Ja hun hadde bedt ham
træffe sig –

    La dem få  … være alene være alene
da sa Brandt Kommentar – hen til sig
selv – han skulde ikke forstyrre
Ajø Adjø – Jeg skal den
veien –

    Ajø –
    Ikke et li{ … }det vink han ha
hadde han fået – Det kogte ini ham
hans blod – hun k kan ha det så
godt – han skulde ikke genere h{ … }ende

    Nu stod det for ham
pludseli så klart – han huset
me engang en r{e}ække situationer den gangen {i}det var
den første aften i Logen efter at
hun hadde været hos ham –

    Han Han og Han hadde set

 

Munchmuseet N 507, s. 3

    Hun og moren og l denne lieutnanten
leende i forværelset –

    Så huset han at han og
lieutnanten hadde ståt sammen
– engang han i logen mens han
vexlet blikke med fru {h}Heiberg Kommentar
ne …   …  netop i de{t}n lille åbningen
hvor man kunde se hende gjennem
– den

    Den enesto
Som lynglimt stod slog det ned
i ham den ene situationen efter den
anden – som om Situationer
der hadde slået ham før – uden
at han hadde refle{ … }kteret derover
– de var blevet ini hans hjerne
så de nu sto lys levende for ham
Hun {h}og han udenfor Sporvognen
før hun skulde hjem –

    Engang han stående og seende
efter dem mens de to spadserte
sammen –

    Osså den uveirsnatten – da han
hadde set en dame og en herre

 

Munchmuseet N 507, s. 4

mødes udenfor hans vinduer
– Det var jo dem

    Var det allerede skeet –
    Var det for at straffe ham
hun var kommen op i kunstf
hadde sat stævnemøde i Kunstforeningen
den – for den tiden hun pleide
at træffe ham – Men
så de øvrige gange – da hadde
hun skjult det –

    Å vidste han bare at det
var for at straffe da skulde
alt bli godt – da holdt hun enda
a ham