Munchmuseet, MM N 587

MM N 587, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 587, s. 1

    De drev omkring i skoven – Hun visende veien
– gjennem tykningen i skoven – over gjærder over moradser –
han lidt bagefter – følgende hende med øinene – hendes
 … 

    Hun var så pen i den tynde blåhvite kjolen
– hun så ut som en skolepige – ansigtet så morsomt
og  … naivt ini den høirøde bebehat

    Hun løb for at ta en blomst –
kom henrykt tilbage forat han skulde beundre
den han osså – hun holdt den op til ham smilende
med åpen mund – rød i kinderne og blank i de grønne
øinene – Er’n ikke for yndi –

    De skal få den og { … }hun {s … }gav sig til at
fæste den i knaphullet hans – masende og leende

    Kom igen ieftermiddag sa hun da de sto
ved haveporten – hendes hånd hvilte en stun
i hans – varm og blød.

    Vil De ikke – sig jo –
    Jo tak
    Han va{n}r stolt og tilfreds med sig selv
da han gik hjemover.


    Det regnede da han om eftermiddagen
svinget in i haven til fru Heiberg Kommentar

    Store, tunge skymasser jaget over huset
Hun sto på altanen – ventende ham

 

Munchmuseet N 587, s. 2

    Brandt Kommentar så på hende – Det var jo ikke hende fra iformiddag – det
var en anden

    Hun hadde tat på sin sat på sig en
jokey hat – s{ … }at det koket på snei –

    Hun lignet en kokotte –
    Det skumrede
    De stod begge ved vinduet og så ut –
Han søgte at finde en gjenstand der udenfor
som han kunde snakke om – forat få stemningen
tilbake fra iformiddag

    – Hun var osså blit alvorli. så tankefuld
ut i luften

    Se { … }hvor vakkert det er derborte over trærne sa
hun så  …  luften det lysstreifet –
hun så tankefuldt ut i luften –

    Jo – det er vakkert – men trist – jeg
blir trist {–}i sådant veir –

    Kom vi sætter os ved kaminen, vi
gjør ild – ska de se hvor det er hyggeli.
Bra De satte sig ved siden a hinanden
ved kaminen – ilden lyste indover – faldet på
fru Heibergs Kommentar ansigt – som hun lå der tilbake
i stolen –

    Brandt Kommentar hadde tænkt hele dagen på dette besøg
d som ventet han noget skulde ske – noe han
ikke rigti hadde gjort sig rede for –      Noget
{S}N Som i disse franske romaner – hvor en
yndig frue forelsker sig i en ung mand og inviterer
han til sig –

 

Munchmuseet N 587, s. 3

Og han følte sig ‹nu› så latterli umuli
    Hva heter De til fornavn –
    Kristian Kommentar
    De skulde ha het noe annet – la mig
se noe som i dis – et fransk navn

    Syns De – han forsøgte et smil
Å hvor han var idiotisk – latterli –
Og hun syns det osså

    En kvælende fornemmelse kom over ham
Halv{ … }parten af det store værelse lå i mørke
– det glimtet rødt i noen guldrammer, når
ilden plaffede op

    Det knitrede af og til i d{ … }e brændende kviste
    Der hørtes skritt på altanen –
Å det er frøken Lytzow Kommentar sa fru Heiberg Kommentar
og for ud i sideværelset – Da frøken Lytzo Da
den ankomne åbende døren kom fru Heiberg Kommentar
tilbage fra – Aa er det Dig

    Godaften – Godaften –
    Så fik frøken Lytz øie på Brandt Kommentar – hun smilte
lidt – idet ‹han hun› s på fru Heiberg Kommentar

    Maleren Brandt Kommentar – Frøken Lütsow Kommentar
    Maden er færdig – jeg tænker vi begynner –
værs go –

 

Munchmuseet N 587, s. 4

    de  …  gik in i sideværelset – Lampen var
tændt – og lyste på den hvite dugen – Det skar
i øinene efter { … }ha sat så længe i mørke.

    Brandt Kommentar og frøken Lützow Kommentar satte sig
mot hinanden ved bordet – Fru Heiberg Kommentar
gik ut og in med fra og til kjøkkenet –
m bærende in mad – spøgende og leende med
frøken Hansen Kommentar.

    ‹{Han}›Brandt Kommentar likte ikke at fru Heiberg Kommentar
pludselig var blit munter.

    Værs go – spis da man –
Hvor dan forsyner du dem – ingenting på
talerkenen. – Her e{t}r et deili stykke
– hun la det på hans talerken –

    Tak – tusind tak
    Brandt Kommentar kunde ikke spise – han hadde
en kvælende fornemmelse i halsen. –

    Han drak forat få maden ned – så
måtte han se bort på de to { … }damer –
– De var så muntre – og han lo af hinandens
indfald –

    Bare de ikke ler af ham –
    Pludselig blev der stilhed – Bare noen
af og til kliren af gaffele og kniver –

    Brandt Kommentar turde ikke se op.
Værs go – Brandt Kommentar – E{n}t lidet stykke – en ‹egnde›
kjødbit –

 

Munchmuseet N 587 bl. 3r

    Tak – Tusind tak frue –
    Han opdaget pludseli at han hadde tat
stoppet talerkenen aldeles fuld af mad –

    Hva tror de om ham – Han spi{t}ste
vist rart – Mon han ikke brugte formeget
gaffelen –

    Sveden begyndte at pible ud af ham –
Maden ble sidene siddende som en  …  klump
i halsen

    De spiser jo slet ikke – Har de
dårli Appetit –

    Tak – jeg har sån lyst på mad – den
er så udmærket – denne fuglen –

    Han begyndte at spise med fordoblet
iver –

    Det gik nu aldeles rundt for ham – Det
var ham ikke muli at fæste tankerne på noget
bestemt –

    De unge damers Latteren og snakken til de
unge damer lød s …  som et fjern dur –

    Så { … }tog han sig sammen han vilde
bekjæmpe det – han skulde snakke –

    Han så ud mod havedøren – hvor se hvor
vakkert det er derute – de mørke svære træerne
med vandet bag – ha så snadset han

 

Munchmuseet N 587 bl. 3v

op han hørte hvor forfærdeli høitideli det
lød –

    Damerne sad og så på ham –
    Hvor de syns han var kjedeli – han led forfærdeli
{ … }ved denne tanke –

    Ha Frøken Lutzow Kommentar så på sin veninde
Han syntes han kunde opdage et lidet
smil og hvad var smilet blev gjen han
syntes tydeli det blev gjengjældt.

    Så! det er en ny håbefuld spire
{D}du har fået tag i – sa frøken Lützow Kommentar
Kunstnerspire – tilføiet Brandt Kommentar i den
yderste forlegenhed –

    Han gjore en voldsom anstrængelse forat
se spøgefuld ut.

    Frøken Lutzow Kommentar lo.
    Hvor smukt, tvende kunstnersjæle
– store ånder mødes – det passer jo
udmærket nydeli.

    Brandt Kommentar så på fru Heiberg Kommentar
Hun så forfærdeli alvorli ut –
Hun holdt sig vis forat le – det var
tydeli – hun blev rød af anstrængelsen
Så brøt la{ … }tteren ut – en latterstorm
– sån som standser blot for at begynne
påny endnu voldsommere

 

Munchmuseet N 587 bl. 2r

    Hun la fra sig kniv og gaffel
og holdt sig med begge hænder i hoften
Så lo og lo hun med åpen mun og
tårer i øinene.

    Brandt Kommentar sad og tygget på et stykke
smørrebrød han ikke kunde få ned –
fortvilet og rasende

    Latteren slet og rev i ham – han følte sig
som den elendigste lus – mens

    Lampen og talerkener danset foran {ham}øinene hans
Han forsøgte en sidste anstrængelse forat
le med – men det ble bare en idiotisk
grimace –

    Også kunde hun ikke mer –
Å – jeg kan ikke – holle – det ud
kan ikke – hol – le – det ut sa
hun og løp bort i en krok – satte
sig på hug og lo og lo.

    Han sat og så på hende idiotisk
aldeles fra samling – ennu med brøbiten
i hånden

    Så stanset latteren op me engang –

 

Munchmuseet N 587 bl. 2v

reiste sig rø i ansikte – det var
så stille i værelset som efter et uveir

    Jeg tror Du er gal – sa frøken
Lützow Kommentar – rent rav ruskende gal
Hun svarte ikke no –
La os gå in i stuen – de brød op

    Fortumlet i hode gik Brandt Kommentar in med
damerne – han gik bort til vinduet og
sat panden mot ruten. forat af kjø

    Er de het    hørte han en blød
stemme ved siden a sig – det var fru
Heiberg Kommentar – Hun slog op en vifte og
bevæget den mo{ … }t ham mens hun så
på ham me store – dunkle øine –

    Hun var vakker – Men han skulde
aldri tilgi hende –

    Jeg tror { … }nok jeg får gå sa han – \Alt nu?/
Ja jeg har no at gjøre hjemme –

    Adjø – Adjø – Kom ijen – Jo tak
Hun stod ute på trappen med endnu me den røde
viften {–}i hånden –

    Kom ijen snart – Jo tak – men han mente
det ikke – hun skulde ikke mærke hvor meget

    Hun la fra sig kniv og gaffel og
holdt med  …  begge hænder

 

Munchmuseet N 587 bl. 4r

    De drev omkring i skoven – Hun viste veien
valg{ … }te veien – f visende fram ham alle vakre partier
– han lidt bag efter – seende snart på hende – snart
d …  en blomst, et kjerr hun  …   …  ba ham se på –

    Han var lykkeli – stolt – tilfreds med sig selv
Hun var så  …  pen i \den/ tynde som blåhvide sommerkjole
– { … }hun så ud som en skolepige med det morsomme
hode ini den røde bebehat –

    Hun løb for at ta en blomst – viste han den
henrykt når den var rigti pen – Er’n ikke yndi
{–}Engang Hun satte en blomst i knaphullet hans – sat
den med egne hænder –

    Han følte sig smigret, stolt – beruset –
– Kom igjen i Eftermiddag sa hun ved da
de stod ved havegjæret – Vil De ikke

    Jo tak –
    { … }Det regnet da han eftermid om eftermiddagen
– var på veien til fru Heiberg Kommentar – Store og tunge
skymasser raget jaget over {s}kirkespiret –

    Hun tok mod { … }ham på altanen – Hun hadde
en jok …  jokey hat på hode –

    Var det veiret – eller det var noe som han
ikke l{ … }igte ved hende – var det måd den kokette
måde hun hadde sat hatten på hode det klædde
hende ikke –
– som han ikke ligte – Men han
syns hun ikke var pen slig –

 

Munchmuseet N 587 bl. 4v

Var det over
    En kvælende fornemmelse kom med engang
over ham –

    Komm De{n}t var ham ikke mulig at
kom in i den stemningen fra i fo å fortsætte
den stemningen fra i formiddags

    En trykkende kvælende taushed
Fru Heiberg Kommentar

    Det skumrede
    De stod begge ved vinduet – så ud
– Han søgte at finde en gjenstand at hæfte
sig ved –

    Er de ik Det virker så på mig sånt veir
sa han for at – jeg blir så trist –

    Han vilde undskylde sit sig
Men han angret han hadde sagt det det var
vist dumt –

    Så gik fru Helberg Kommentar bort