Munchmuseet, MM N 593

MM N 593, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 593, s. 1

    Brandt Kommentar hadde leiet et atelier udi
Hausmannsgaden – En

    Brandt Kommentar og {S}Colditch sad in i skumringen
ved oppe i et attelier uti {h}Hausmannsgade
Brandt Kommentar hadde nyli leiet {si}det og indrettet
sig der – Det Man skimtet et stafeli ellers
så man intet i det svære rum –

    Sagte { … }Stemmerne var hviskende –
    Har dere været gla i hinanden – sa
Brandt Kommentar han sad og støttet hodet {p}mod armen
og så ut i veiret –

    Nei du endnu ikke –
    Jeg heller ikke før nu – men nu er det kommen
    Si  …  hvem er det
    Kan ikke si det
    det er en dame – En a vakreste her ‹du› –
Jeg  … har Stævnemøde med hende –

    Å jeg har aldri vist de{n}t var slik du –
Kjærligheden Se her, ser du der den lampen
der under taget – den er for hendes skyld –
og så den lille fulen i bure – og den fælden
det er for hende – hun er så gla i fugle du –
Hun vil komme { … }hid op –  … 

     …   … Ja du – hun har sagt det – å du vet ikke hvordan
Brandt Kommentar hadde gåd gået så længe me alle disse
tingerne som hadde gre{ … }pet ham så – ganske alene

 

Munchmuseet N 593, s. 2

    Om han kunde få snakke lidt om hende
Hva syns du om frøken Larsen Kommentar du –

    Hun er deili –
Ja ikke sandt – { … }Fru H Moen Kommentar osså –

    Hun ligner igrund lidt fru Heiberg Kommentar
Han var lidt forlegen me engang da han nævnte
hende –

    Ja men fru Heiberg Kommentar er penest
    Ja sa Brandt Kommentar – er hun ikke deili.
Aa så er hun så snil – det er så meget godt i
hende – og man snakker så meget –

    Man er så sint på hende for det med
manden – men når det er mere snæversynthed

    Alle disse historierne gud vite om det er
sant –

    Nei det er ikke sagt – og { … }hvordan er vi
mænd – Har ikke levet så meget for ægteskabet –

    Så var det stilhed – { … }de så ut igjennem
luften
i det svære mørke som var om dem
d noen gasblus var tændte ute –

    Brandt Kommentar vidste at { … }de skulde træffes om en
time – udenfor – Og så skulde de være sammen

    Da tiden nærmet sig reiste og sa han skulde
ud et ærend –