Munchmuseet, MM N 688

MM N 688, Munchmuseet. Datert [??].01.1933. Brevutkast til Ulf Spiro, Samleren.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 688 bl. 1r

    
    Hr redaktør


    Jeg har modtaget Deres brev med forespørgsel
om utlån af gravurer til en udstilling i
Samlerens udstillingslokaler.

    Det vil naturligvis intresere mig at en slig
udstilling blev holdt men jeg må forklare Dem
lidt om hvordan det ligger an med
gravurerne

    Jeg har, kan jeg si, de sidste 10 år sluttet
med større salg af gravurer –

    For øieblikket I de sidste år har jeg
helt låst min egen samling inde og de
ligger så spredt omkring at det vilde ta
måneder at fa noget greie på det. Dette har
jeg også svaret vort kobberstikkabinet, der vilde holde jubilæumsudstilling

    Tilsalg er blot de gravurer jeg har udført
siden omtrent 19{8}08 – Disse vil jeg  …  ikke sælge
noget af før jeg får fuld orden med hensyn
til antallet – Det blir osså blot få tryk der sælges –

    Jeg fortæller dette, men det er vel hovedsagen for
Dem at få en udstilling istand – Det vilde da
bli at henvende sig til samlere eller kunst
handlere – Jeg vil først og fremst nævne Commetersche

 

Munchmuseet N 688 bl. 1v

Kunsthandlung Hermannstr Hamburg
Blomqvists kunsthandel Oslo
Der fins osså kunsthandlere i Berlin og
München og annetsteds i Tyskland –

    Samlere er der flere af der har store Colectioner
Men de fleste er trætte af udlaan –

    De fleste gravurer fins vistnok i Tyskland –
Ovennævnte kunsthandlere vil kunne give
beskjed antar jeg –

    Grafisches Kabinet München (Jeg tror det
er Neumann  … ) har nylig havt udstilling
heraf – Kupferstickkabinett i Berlin kunde osså
give beskjed.

    Ja dette er hva jeg foreløbig kan se –
Sygelighet og vanskelighet med at med foretninger
at gjøre tvinger mig til { … }at holde ro


    Deres ærbødige
    Edvard Munch


    Der er en Samler i Berlin der har hele
min grafiske samling    Navnet kunde skaffes
i Kupferstickkabinett tænker jeg.

    Hudtwalcker (adresse i Oslo Toldbodgaten 8) har osså
fuldstændig – Ellers tror jeg ikke her i lannet fins meget –
Hr. Lysholm i Trondhjem har osså en stor samling