Munchmuseet, MM N 697

MM N 697, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Inger Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 697 bl. 1r

    { … }Tak for brevet idag. Fik det netop
som jeg skulde sende brev indlagte sider

    Jeg har hele Andrea’s rænkespil klart
for mig osså i brev og notater helt
fra hun pludselig dumper ned med
gutterne på Eidsvold og sa nu Onkel Edvard
må Du overta gutterne eller jeg må ta dem ut
igjen – Jeg trodde dengang at der ikke fandtes
skoler deroppe – Jeg diskuterte sagen husker jeg
med Laura og foreslog h student til lærer i
huset – Laura smilte ‹huldselig› og oplyste
mig ikke om det hun vidste – Du gjør det
nok sa hun blot.

    Jeg syntes sagen var så mistænkelig at
jeg undlod at sende penger til hende, enda d
1000 kr lå færdige – Da k la hun sig døende
hen i  …  af hunger på Sigerfjord –

    Kaarbø sendte telegram at det var kritisk
Han havde 2 timers biltur dit men sendte
istedet præsten ‹hid› forat undersøge forholdene

    Andrea og manden lå vist på knæ og præsten
blev ‹rørt over› dem