Munchmuseet, MM N 787

MM N 787, Munchmuseet. Datert 26.11.1892. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 787, s. 1

    Kristi
Berlin 26/11 92


    Kjære tante


    Ja jeg ser Dere er
meget urolige i anledning
min «Fiasko». – Det er
jo meget lumpent af de
norske blade at optage bare
de slette kritikker – og selv
som {a}Aftenposten at afskjære alt
h{ … }vad der står rosende om
mine ting – Her {er}har været
en m{ … }ængde rosende artikler
– jeg har oss engang sendt
ind ef et par men de

 

Munchmuseet N 787, s. 2

er ikke blevet optaget
– det er forresten noget
bladene selv skulde gjøre –
– Jeg har altså nu billederne
i Düsseldorf – noget at
tjene for mig blir det
vel ikke – det blir mest
kunsthandleren der får udbytte
deraf – Jeg tænker at
leie lokale her og vil
da rimeligvis tjene { … }penger
– Hele denne historie
har jo forresten blot været
reklame for mig – Snart
får jeg anmodning om
min le mit fotografi
til et blad og snart må
jeg ud med hele mit levnedsløb

 

Munchmuseet N 787, s. 3

    For at trøste Jomfruen
i første { … }etage får jeg
vel sende { … }op noget
af dette – Jeg { … }vanker
for øiebli er nu meget
hos en rig Jøde {E}doctor
Elias, en meget god ven
af Ibsen – Jeg har allerede
været der flere gange i
middagsselskaber – Når
jeg kommer hjem kan
jeg endnu ikke si – Jeg
håber I lever vel alle

    
    – med hilsen
    Din hengivne
    E Munch

    Skriv snart.