Munchmuseet, MM N 803

MM N 803, Munchmuseet. Datert 13.3.1894. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 803, s. 1
    Berlin 13/3 94


    Kjære tante!


    Det er længe siden jeg hørte fra
Eder jeg håber alt står godt til
Hvordan Dere greier Eder er mig
ubegribeligt – { … }Dere må da være
rent fant nu – Hvis det
skulde knibe for stærkt svært
med mynten så skriv mig til
derom – jeg kan ved at sælge
Promenade des Anglais til { … }dr Arentz
skaffe en {80}75 kroner – I v{ … }ærste
knibe an ber jeg Dig indstændig
at gå op til dr. Arentz og
sige ham fra mig at jeg

 

Munchmuseet N 803, s. 2

er villig til at sælge billedet
for det han vil give – altså
150 kroner (hvorav jeg har fået
det halve) Dere { … }kan da
få de 75 til brug –

    – { … }Jeg har god tro på
at {sn}det snart blir bedre
med mynten – om nogle
dage åbnes to udstillinger
af mine bille{ … }der en i
Hamburg og en i Frankfurt –
det må vel blive penger
deraf – Jeg {er}har flere gode
venner hernede så jeg altid
greier mig bra – Jeg er meget
sammen med en meget
lovende polsk digter Przybyschewski

 

Munchmuseet N 803, s. 3

der ifjor blev gift med
en datter af dr. Juel
på Kongsvinger –

    Hvordan står det til med
Laura? – jeg ja jeg ser
dere vel snart igjen – jeg
drager vel hjemover i Mai –

    
    Med hilsen til alle
    din heng. Edv. Munch