Munchmuseet, MM N 819

MM N 819, Munchmuseet. Datert 1.7.1896. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 819, s. 1
    
    Kjære tante –
 Her er
nu deiligt i Paris – varmen
generer ikke her som i Kristiania
– og jeg s{ … }ynes ikke jeg
trænger {noge}at komme
på landet – Her er utmærket
at arbeide – jeg holder på
med Li‹t›hografering og radering –
jeg har også et under
arbeide en større decoration
for Axel Heiberg – det
skal være til hans hus
i Lysaker – Jeg har gjort
færdig e{n}t {L}lithografie af

 

Munchmuseet N 819, s. 2

Strindberg – Det værste
er at holde orden
i atelieret – der nu næsten
ser ud som en stald

    – Katten er nu endelig
bleven tam – så den
stadig vil op i atelieret
og mo{rr}rer sig med at
se på at jeg arbeider –
når den ikke får lov at
komme og skriger den
ynkelig – Det måtte være
et sted for Inger der hvor
jeg bor for der findes vist
20 katte d{ … }er i alle størrelser
og farver –

 

Munchmuseet N 819, s. 3
1/7 96  Dette brev har
jeg gået længe med i
lommen – jeg har ikke
mer at fortælle – jeg har
fået Dit brev, og det er
godt I er tilfredse med
logiet – det må jo bære
pent der nu; hvordan vænner
I eder til jernbanetrafikken?

    – Når Inger og Laura
reiser op til Lillehammar
må de hilse Andreas’s
familie – og fortælle mig
hvordan pigen ser ud –
det er jo hans fødselsdag
idag –

    Jeg reiser muligvis om en
tid lidt ud på landet –

    
    Hilsen til alle
    Din heng. Edv Munch