Munchmuseet, MM N 822

MM N 822, Munchmuseet. Datert 1889–1891. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 822, s. 1
    
    Kjære tante!


    Tak for breve{n}t og pengene
– {hvilke}Du ved forresten at jeg ikke
vil Du skal sende penger – jeg
greier mig altid – Jeg havde
sendt dem strax tilbage – hvis
jeg ikke vidste at jeg kommer
hjem om en tre ugers tid –
– Jeg var rigtignok for en
tid siden i en smule knibe
men det skyldtes Sønstehagen
– der idetheletaget er en sørgelig
fremtoning – Jeg skal fortælle
Dig om ham { … }når jeg kommer
hjem – Jeg tror han skal reise
hjem nu – og kjender jeg ham

 

Munchmuseet N 822, s. 2

 

 

Munchmuseet N 822, s. 3

ret så vil han strax
komme på visit – det bedste
vilde da være at vise ham
døren, { … }hvilket jeg har gjort { … }til-
slut her i Paris – Det er en
påtrængende slusk – Om et
par uger er jeg vel på
tilbagereisen – muligvis bliver
jeg en 8 dage i Berlin hvor
jeg har en liden portræt bestilling
– Jeg venter nu på Nørregårds
der skal være her en kort tid

    
    Med hilsen til Inger
og Laura

    Din hengivne
    E. Munch –

 

Munchmuseet N 822, s. 4

     …