Munchmuseet, MM N 872

MM N 872, Munchmuseet. Datert 1904. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 872, s. 1
    
    Kjære Tante!


    Det lader til at Banken i
Horten er meget nødlidende
for Penger og jeg er indkaldt
for Forligelseskomissionen – Det
er da ligesågodt at { … }jeg får
de 750 Kr. og b{ … }etaler det
hele – Jeg kan jo om det
{ … }skulde være nødvendigt låne
på H{ … }uset i en anden Bank –
Det er da bedst at jeg får
Pengene så snart som muligt –

    Jeg {får}har gode Nyheder { … }fra

 

Munchmuseet N 872, s. 2

Tydskland og {e}En fristes
virkelig at spørge sig selv
hvor ens Fædreland er
n{ … }år en ustanselig har
ærgrelser heroppe – Jeg afslutter
nu Kontrakt med et
Forlag i Berlin der overtager
salget af mine gravurer –
Jeg f{ … }år 1500 Kroner i Forskud –
Dr Linde og Graf Kessler
er meget fornøiede med
de Portretter jeg har malt
af dem og dette er meget
vigtigt – Varmen { … }er svær
og Haven tørker her –

 

Munchmuseet N 872, s. 3

    Det skulde være morsomt
om I kunde komme ned
her igjen – Jeg må muligvis
i Begyndelsen af August
ta en Tur til Berlin ‹i› Anledning
af mine Gravurer.

    – I savner vel Søbad –
Vil I ikke ta et Ophold
f. Ex i Holmestrand.

    Her er nu m{ … }ange
Mennesker og megen Sladder

    
    Hilsen til Inger
    Din Edv. Munch

    Kan { … }Inger se { … }at få Tag
i Tyrihans med Tegninger
og Dig{ … }tet af Slaget i Studenterlunden
Helst 3 Exemplarer –