Munchmuseet, MM N 898

MM N 898, Munchmuseet. Datert 1905. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 898, s. 1
    
    Kjære tante!
 Tak for
Brevet – Ja jeg må si det
var store Begivenheder ... ‹hjemme›
og godt og yderst mærkeligt er
det – at det vist går af i Fred –
Det havde jeg aldrig troet –
men vi var go{ … }dt { … }rustet og
vi havde { … }politiske Geni{ … }er

    D …  Det har vakt
alles Beundring – {s}Selvfølgelig
var dette år den heldigste
Tid – men det var ikke alle
der havde havt Mod – og
Klogskab til at benytte sig

 

Munchmuseet N 898, s. 2

af Chansen – Jeg personlig
synes ikke det er nogen-
somhelst Udmygelse at
gå med på Svenskenes
Forlange{ … }nde – Vi skal
jo blive Venner med
Svenskene – og lidt Plaster
må de få stakkars for
de { … }har måttet bide i
sig en frygtelig { … }ydmygelse
– hvilket { … }de vel har
fortjent. {a}At blive tat
slig  …  – har jeg nær sagt –
ved Næsen – var ikke så

 

Munchmuseet N 898, s. 3

greit for en Nation med
«ærorika Minnen» –

    De har tabt! Det slem-
meste syntes jeg først var
Folkeafstemningen hvilket
h{ … }ar vist { … }sig at være en
ny {u}ydmygelse for Sverige
– En langt vigtigere
Sag er at vi får Republik
– Vi vil ikke kunne tåle
alt det Sludder med
en Konge og Hof – Jeg vilde
ikke kunne tåle og se
alt det Vrøvl i Karl Johns gd –

    – Jeg lever her i Fred
og Ro og maler meget –

 

Munchmuseet N 898, s. 4

    Jeg håbe{ … }r at jeg kan blive så bra
at jeg kan ta mod de mange
Bestillinger i Tydskland – For det er
jo { … }mange Års ophobede {S}Nervesvækkelse
der skal for al{ … }tid kureres –

    En kunstkritikker i Münch{ … }en vilde
reis{t}e til Åsgaardstrand forat skrive en
lang Afhandling om mit Arbeide – han
er ulykkelig over ikke at kunde træffe mig
der –

     Mange Hilsener til Inger og Laura
    Din heng. Edv Munch

 

Munchmuseet N 898 bl. 2r

    Efterskrift!
    Efter det sidste jeg har
seet i Bladene ser det jo
ikke så lysende ud som
jeg havde tænkt – og som jeg
med Nansen havde tat været
enig i – nemlig at lade alt
indrømmes – Svenskerne er
jo nogle lure Fyrer
og selvfølgelig kan de lave
det til – Kristiania må
jo have Lov til at forsvares

    – Jeg får ikke Penge
før om en Måned af

 

Munchmuseet N 898 bl. 2v

Dr Linde så det er
muligt at Du må
låne mig 400 Kroner –
I skal få 500 Kroner
igjen ikke for som Renter
– men jeg synes det er
på Tide jeg endelig kan
få begynde at sende Eder
noget – hvilket jo den
Datteren af det et af de
rigeste Firmaer – af
Kjærlighed i mange
År forhindret mig fra –

    Jeg tror jeg har { … }gode
Chanser i Tydskland  … 

Altså får I et telegram: Send! er det at sende
400 Kr – Det kan forøvrigt skrives
på Dr. Linde der skylder mig 3000 Mk