Munchmuseet, MM N 935

MM N 935, Munchmuseet. Datert 7.2.1908. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 935 bl. 1r
    
            den 7-2-1908
            Hotel Hippodrome
            am Knie Charlottenburg    Kjære Tante!
 Tak for begge Brevene
fra Dig og Inger og for Dit sidste – Jeg har
som Du forstår en meget slet
Skriveævne – Jeg har nu en Stund
malt her i Berlin og reiser muligvis
en liden Trip til Paris – Jeg længter
dog til at komme tilbage til Warnemünde
der er omtrent som Aasgaardstrand –

    Jeg er legemlig meget frisk – det er
blot Nerverne der endnu ikke er helt
i orden – jeg har jo osså noget at slægte

    

 

Munchmuseet N 935 bl. 1v

på i den Retning – Jeg tar muligvis
en Trip til Norge til S …  Våren –
– og jeg glæder mig til at se Eder
{–}igjen – Det er dog så vanskeligt for
mig Nærheden af Kristiania – der
kommer jeg vel næppe mer til at
kunne opholde mig – Det var dog
godt at I kom til Nordstrand det er
et friskt og vakkert Sted – Ja nu
er det igjen Vår {–  … }snart – og Aasgaardstrand
og det gamle – Slig Tiden render! –

    En af mine tidligere Bekjendte her    Dr
N Rathenau – som jeg har malt –
har {u}Udsigt til at n blive Kolonial-
minister – Det er en meget elskværdig Mand –

    Jeg omgåes forresten næsten ingen – en
Slags Folkeskyhed er Resultatet af den
gamle Historien –

     Hilsen til Inger og
Laura og andre Venner –

    Din hengivne Edvard Munch