Munchmuseet, MM N 1039

MM N 1039, Munchmuseet. Datert 1910–1915. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1039, s. 1
    
    Kjære tante!


    Jeg har overladt til
Nørregaard 1200 Kr. til
Laura og 800 Kr til
Dig og Inger – Jeg vilde
gjerne vide hvormeget I
nu har stående – da det
nu kanske på lang Tid

 

Munchmuseet N 1039, s. 2

ikke blir mulig for mig
at give Eder mer – Jeg
bringer nu Resten til at
skaffe mig en Gaard etsteds.

    – { … }Bed Inger at at gå
til { … }Laura og fortæl hende
det    det vil kanske glæde
hende. hende

    
    Med Hilsen til Laura
og Inger

    Din Edv Munch