Munchmuseet, MM N 1051

MM N 1051, Munchmuseet. Datert 1910–1916. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1051, s. 1
    
    Kjære Tante!
 Jeg var i
Kristiania forat prøve
Dekorationerne til Universitetet
– og forsøgte atter at finde
en passende Leilighed eller
Gaard – Det er meget
vanskeligt – og alt er dyrt
nu – Nu skal jeg se
efter i Nærheden af Larvik

    – Desværre blir jeg så udmattet
efter slige Ture { … }så jeg ennu
ikke { … }har kunnet komme ud {–}til Eder

 

Munchmuseet N 1051, s. 2

    Jeg havde tænkt I kunde
have kommet hid en
Trip – men jeg trænger
at hvile mig i Kragerø
og så får vi tænke herpå  … 
senere – Det er Bær i
min Have i Aasgaardstrand
Kanske I burde skrive til
nogen der og få den plukket

    – Jeg skal se om jeg kan
få ordnet i Huset hvor
alt stå der { … }ligger så meget
jeg selv må ta i vare på –
– Men jeg har liden Lyst
til at være der i Badetiden –

 

Munchmuseet N 1051, s. 3

    Får jeg ordnet der skal jeg
skrive til Eder – så I
kanske kunde ta e{t}n Trip
ned – For{ … }øvrigt håber jeg
I reiser et Steds hen
på Landet – Dertil giver
jeg Eder 100 Kroner –

    – Det var sandeli et
st{ … }ort Held jeg fik { … }leiet
Huset i Kragerø – For det
er ikke let at få leiet –

    
    Med mange Hilsener
til Dig, Inger ‹og› Laura

    Din E Munch