Munchmuseet, MM N 1054

MM N 1054, Munchmuseet. Datert 1916. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1054 bl. 1r
    
    Kjære tante


    Jeg sendte gjennem { … }Moss
Sparebank
300 Kr. til Dig –
Det er jo n{ … }u Dyrtid så
jeg valgte at sende det til
Eder istedetfor at sen sætte
d{ … }et på Bankbogen hvor jeg
jo av og til til sætter lidt
ind –

 

Munchmuseet N 1054 bl. 1v

    Jeg kommer til at flytte
til Vestkanten ikke langt
fra Skøien Station hvor
jeg har kjøbt Hus hv{ … }ad
vel Laura har skrevet om

    { … }Jeg haaber alt staar godt
til og hilser Inger

    
    Din hengivne Edv Munch