Moss Sparebank

Bank. Moss, Norge

Moss Sparebank er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM K 271.   Brev fra Axel Heiberg.
«Jeg haaber at De allerede har faaet de 500 fcs som jeg sendte Dem forleden. Billedet er kommet og jeg liker det, paa Grund at Billedets Format kan der ikke blive Tale om Udstilling hos Blomquist, hvortil jeg havde givet mit Tilsagn, tiltrods for hvad jeg sidst skrev til Dem. – Jeg tenker paa at indrede Billiard i et Værelse i 2den Etage, som har en Væg, akkurat af samme Façon som Billedet, da jeg tror Havfruen vil passe godt der. –      Jeg fastholder hvad jeg tidligere har sagt om Raderingen af de 12 Kunstnere; det vil, er jeg bange for, skaffe Dem saa mange Udgifter og saa meget Bryderi, at jeg heller vil kjøbe et Billede.»
Munchmuseet, MM K 5085.   Brev fra Karen Bjølstad.
«Og saa Tak for det, som kom igaar fra Dig, gjennem Moss Sparebank, hele 300 Kroner og altid maa jeg sige, «nu igjen», for det har jo strømmet ind med Penge fra Dig.–»
Munchmuseet, MM N 1054.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1916. Se bl. 1r
«Jeg sendte gjennem { … }Moss Sparebank 300 Kr. til Dig – Det er jo n{ … }u Dyrtid så jeg valgte at sende det til Eder istedetfor at sen sætte d{ … }et på Bankbogen hvor jeg jo av og til til sætter lidt ind –»
Munchmuseet, MM N 3543.   Varia av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 2
«Moss Sparebank»
Munchmuseet, MM T 2848.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se
«G …  G …  Karen B. IM LM EM EM LM + Moss Spareban Bank og Creditkasse Kristiania Sparebank Kristiania Sparebank»