Munchmuseet, MM N 1139

MM N 1139, Munchmuseet. Datert 1929. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1139, s. 1
    
    Kjære Inger!
 Tak for det
nydelige fotografi – Sender
idag to kasser æbler til jer
og kaptein Mangård med «Godt
nytår». Har svært meget at stå
i takkebreve for gratulationer og
e{n}t forfærdeli mas med skatteberegning
– Så blir der stor grafisk udstilling af
af mine ting i Stockholm i Nationalmussæet
– Jeg får besøg af en musæumsmand
\om/ nogle dage og får meget at gjøre
både med ham og med at
udta gravurer –

    Jeg har tænkt at tilby jer en liten
«Elektrolux» det bekjendte elektriske
fryseskab – Jeg har et der er mig
til stor nytte – Der er en liden sus
– Men I behøver blot at bruke
den om natten – I soveværelset
hører I ikke –

 

Munchmuseet N 1139, s. 2

Jeg ærgrer mig en del over
alt snak om mine penger –

    Når jeg får mer tid og kommer
ut skal jeg forklare jer hva I
skal svare – I brev kan alting
let misforståes – det er ikke
heldi – Du kan ialfald si
at man taler om, hva {d}man
ikke forstår – { … }Man vet ikke
alt jeg bruker til utgifter og
til malingen og til reiser { … }med
utstillinger – Hvo Jeg har
h{ … }eldigvis været forsikti –
Hva havde folk havt at
si hvis jeg som de aller
fleste havde sløset bort
pengene – så jeg nu ikke havde
havt noget til Jer eller til
min maling –

 

Munchmuseet N 1139, s. 3

{ … }Det har meget osså været
af hensyn til jer at jeg
har været forsikti –
Laura Bj fortæller at jeg har tjent
100,000 kr på Freia – Som altid
overdrivelse – Det var 80,000 kr
Heraf gik 30,000 kr i Skat og 10,000 kr
i utgifter – det blir 40,000 kr –
{–}For mit 5 års arbeide med
Aulabillederne Kommentar fik jeg intet
– Alt gik til u{Skat}tgifter    man
må huske på den tid kostet
alt for meget –

    Hvis jeg ikke havde tjent
godt – hvordan skulde jeg
ha kunnet hjælpe jer og
male så { … }store arbeider?

    Dengang v{ … }or far døde var vi

 

Munchmuseet N 1139, s. 4

så ilde stelt som få – Vi havde
på mor side 1{4}2 onkler i gode
stillinger og 4 tanter der
havde sit på det tørre –) ?
På fars side var der 4 meget
velsituerede Kusiner –
Der var liten hjælp – De 300 kr
til Andreas var næsten intet
at snakke om –

    Håber Du spadserer dagli
i den deilige høifjelds luft –
Du må passe på god blodcirkulation –

    Det undrer mig vi intet
hører fra {Joha}Andrea

    Håber det står bra til med
dem deroppe –

Kommer ut når jeg
slipper fra det værste arbeide

    
    Mange hilsener til begge
    Din Edvard Munch

    Før i tiden interesserte folk sig ikke
slik for mine pengeforhold