Munchmuseet, MM N 1170

MM N 1170, Munchmuseet. Datert 1933–1935. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1170 bl. 1r
    
    Kjære Inger


    Takk for brevet – Det er
try trykt at vide at Du er
kommen i god havn. Jeg
har nu endelig idag fåt
klaret forsendelsen til Amsterdam
så jeg håber nu i længere
tid at hvile godt ut –

    Alt foretningsmæssig får ligge
til senere – Jeg venter på
godveir og reiser så til Hvidsten –

    Jeg kan ikke befatte mig
med billedet til Laura

 

Munchmuseet N 1170 bl. 1v

    Jeg har jo sagt fra herom
før til {A}Laura

    Andrea ringte pludselig
på – Hun Jeg sa at jeg
ikke tog mot nogen – Hun
sa hun vilde besøge Dig –

    Hva skal hun med
alle disse kostbare reisene
Hun kan ikke mangle
penger når hun i årrækker
reiser 1 a 2 gange { … }hvert
år hid ned – Har hun nu
barna med blir det kostbart nok

    Hun var jeg jo her for
et halvt år siden – Så atter igjen!