Munchmuseet, MM N 1351

MM N 1351, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1351 bl. 1r
    
    Kjære Inger!
  Jeg har tænkt
på at der vel må fornyes og
betales leien af gravstederne – Hvordan
er det – hermed?

    Det er en kal vinter

    
    Mange hilsener
    Din hengivne Edv. Munch

    Thiis er på Radiohospitalet. Han
frygter kreft i hal{ … }sen