Radiumhospitalet

Sykehus. Oslo, Norge

Les mer

Radiumhospitalet er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM N 1351.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Thiis er på Radiohospitalet. Han frygter kreft i hal{ … }sen»