Munchmuseet, MM N 1367

MM N 1367, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1367 bl. 1r
    
    Kjære Inger!


    Hjerteli lykønskning til
Din fødselsdag – Hvis jeg kommer
tilbage fra Aasgaardstrand til rett
tid skal jeg se op om – Hils
Laura og Andrea så meget. Det er
vel uvist jeg kommer da jeg nødi vil træffe { … }noen
Lørdag er jeg vel i Aasgaardstrand

    
    Din hengivne
    Edvard Munch