Munchmuseet, MM N 1539

MM N 1539, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 1539 bl. 1r

    Men så havde hun og ved hjælp
af Kaarbø udklækket planen om at
lægge gutterne på mig – {D}Så skulde jeg
vel få dem alle – Det viser hvor listig
hun var at hun lod Kaarbø si
mig ant  …  at alt stod bra til deroppe
og  …  700 kroner som jeg sendte igjennem
Dig blev jo ikke kviteret for –

    Det var nok store ting det gjaldt og
småting som 1000 kr vilde bare kunne
ødelægge den store plan –

    Så sat hun uten varsel gutterne
på skole i Eidsvold – Jeg fik et brev hvor
hun bad om 10,000 kr og så skulde jeg
overta gutterne – Ellers måtte de taes
ud af skolen. Ja havde jeg vidst hvordan
det var med skole deroppe så havde
jeg sendt dem hjem – Laura vidste beskjed.

    Jeg nølede med at sende penger
da jeg anede uraad – Så kom theater-
stykket i Sigerfjord med bistand af Kaarbø

 

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 1539 bl. 2r

var der ikke deroppe men de levet
over ævne og havde gjæld –

    Det sagde osså Andrea  …  Vi har
hva vi trænger til at leve sa hun
og vi har bil sa hun –

    Men så skulde hun sætte
igjennem at gutterne og vel hele familien
skulde lægges på mig – og da viser
hun hvor listig hun kunde gå frem
og god hjælp fik hun af Kaarbø.

    Jeg havde jo været villig til
at hjælpe Andrea deroppe men Kaarbø
sa stadig året før at alt står bra
til deroppe – De 700 kr der blev sendt hende
gjennem Dig blev ikke kviteret for –

    Nei det var et stort kup det skulde
laves oppe – Småtterier som 1000 kr vilde bare
ødelægge hendes plan –

    Hun sendte pludseli gutterne til
Eidsvold og så skulde jeg b overta
betalingen. Desuten 10,000 kr – Blev ikke
pengene til gutterne betalt måtte hun
ta gutterne hjem truet dem hun med

 

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 1539 bl. 3r

    Når hun holder to husholdninger
og helt forsømmer sit hjem i
Sigerfjord så må det jo bli misere –
Hvorfor skal hele familien være
i Lillehammer fordi om gutterne
der er fuldvoxne skulde være på
Lillehammer – De måtte da kunne
ha et værelse og med pension etsteds –

    Jeg tænker hun beholder sit
kostbare hus i Lillehammer til
Sommeren og så er hun der igjen
til høsten –

    Huset må da sies op –
Herom blir jeg nødt til at tale
med Dr Kinck om.

    – Hvis det går videre slig så
har jeg smid væk en ca 20,000 kr til
ingen nytte – I Sigerfjord havde en
mindre hjælp været nok