Munchmuseet, MM N 1540

MM N 1540, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1540 bl. 1r

    
    Kjære Inger


    Tak for brevet. Jeg tror jeg må
skrive til dr. Kinck og be ham ordne
med Andrea og betalingen fra mig – og jeg
vil i såfald sende ham pengene til hende

    Han har da oversigt over det hele og
kan raade i alt. Han kjenner hende jo
fra liten – Jeg kan umuligt overtage ansvaret
familien og bestemme over gutterne (De er mænd
og hun kaller dem barna) Jeg vilde så intet
kunne udrette og intet kunne sælge

    Det må gå galt slig Andrea steller sig
og vi er nødt til at holde os fra
hende og Hun viser sig at kunne gjennemføre
sine planer og er pågående – Dertil Hun har
leiet en villa i Lillehammer til 2000 kr
med hvoraf { … }200 kr i elekricitet hva hun
skylder for ligesom hos noen kjøbmænd

    Hun har ifjor med 1200 kr fra Stenersen
havde ha og min hjælp havt 6000 kr
det vil si en embedsmands gage på 7000 kr

    Jeg håber Du har sluppet de vanlige vinterforkjølelser

 

Munchmuseet N 1540 bl. 1v

Enda skrev hun annen gang tiggerbrev
til Høst i November – Vi vet ikke hva
hun kan finde på

    Hun er osså tilbøielig til at ikke
at holde sig helt til sannheten
Hun sa til Stenersen at jeg den sidste tid
ikke havde sendt hende penge

    Hun har kostbar villa i Lillehammer
og stort hus i Sigerfjord – Det må jo
gå penge –

    Kaarbø har et stort ansvar
på sig. Han har ved en raffineret
måde ved skrækmeldinger fåt mine
årlige bidrag drevet op. Det gav Andrea
midler til at reise sydover – Hun skulde
blot havt af mig 1500 kr pr. år så havde
hun blit der og gutterne var ikke blit syge
De kunde tat få lært hva de behøvet
på Sortland og på Tromsø – De havde
kunnet greie sig lisså godt som Dags
familie med 6 børn – Han får ved sammenskud
af sin formuende familie 12 00 kr om året

    Moren Fru Dags mor er født Løvenskiold
hun gir 25 kr måneden og advokaten broren
gir det samme – Laura \B./ har osså megen
skyld i tilstanden – Hun har kjent forholdene
og kunnet sagt at der var skole deroppe – Nei
«Du gjor det nok» –

     Mange hilsener  Din hengivne Edvard Munch