Munchmuseet, MM N 1556

MM N 1556, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1556, s. 1

    
    Kjære Inger


    Tak for brevene – Ja slige husraad
som honning kan vel hjælpe lidt men
det er ikke stort – Jeg blev dårligere i
bronchitten på grund af reiserne og
opholdet på Nedre Ramme – Det var
væsentlig for Andreas’s skyld –

    Det er vel sex år siden Andrea drev
på med at gutterne skulde til
Drammen og jeg betale – Det var disse
overhængninger af Dig d hun vilde
få til at hjælpe – Hvorfor i alverden
skulde gutterne til Drammen når
de har middelskole lige ved og

 

Munchmuseet N 1556, s. 2

og gymnasier i Tromsø og Bod{ … }ø
– De kunde der tat middelskole
examen – Da havde Andrea greiet
sig godt – At Jeg trodde at
der ingen skole fandtes der siden
hun kom med sligt – Hvorfor
kunde ikke Laura \B./ oplyst om dette
istedetfor at holde på med sit
«Du gjør det nok» – Heller ikke
Kaarbø sa mig det –

    Skulde da noen af dem ta
artium kunde de en for en
ta den i Bodø –

    Med no et par tusind
kroners hjælp af mig havde
de greiet sig –

    Nu har hun leiet i Lillehammar

 

Munchmuseet N 1556, s. 3

en leilighed villa til 2000 kr med
elektricitet – ({D}de 200 kr i elektricitet
skylder hun for) Hun kunde vel
deroppe fåt en leilighet til 1000 kr
året – Deroppe ba i Lofoten har hun gratis hus

    Ja hva vil hun ikke finde
på når gutterne skal studere?

    Kaarbø har den meste
skyld i at hun drog nedover
fordi han lidt efter lidt fik
drevet op den årlige pengesum –
Ja han forstod det!

    Hun vil aldri forlate
sine barn (voxne gutter) sier
hun – Hvorfor sendte hun dem
da fra sig til Eidsvold