Munchmuseet, MM N 1622

MM N 1622, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Uidentifisert mann.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1622 bl. 1r

    Som jeg oftere har skrevet til Dig og som Inger
osså har skrevet til Dig har jeg været meget syg og
doctoren pålægger mig og alle mine kjendte at passe på at jeg er i ro først og
fremst for
forretninger

    Jeg håber ennu at kunne yde noen
hundrede kroner til skolen henimod
sommeren, men det afhænger af
at jeg får helse og ro og helse til at ordne
med en udstilling jeg skal ha og som forhåbentlig
bringer noget in – For de sene år { … }har
jeg intet solgt – Det er dårlige tider her og
i Tyskland – Utgiftene med mine svære og mange
arbeider er store og jeg må være forsikti så jeg ikke må gå fra Dem af pengemangel

    Det er jo kjedeli med hytten hvis I mister den
men til s når Du får stilling kan I jo bygge en ny

 

Munchmuseet N 1622 bl. 1v

    Jeg har sendt min niece fru Andrea
Ellingsen
2000 kr for noen år siden – Disse
penge havde jeg tænkt hun kunde bruke
til sine til eget forgodtbefinde –


    Edvard Munch


    Jeg har flere gange fortalt Dig at jeg
har været alvorli syg og at jeg trænger
absolut ro –