Munchmuseet, MM N 1669

MM N 1669, Munchmuseet. Datert 1902–1903. Brevutkast til Carl Dørnberger.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1669, s. 1
    Lützowstr. 82


    Kjære Dørnberger
 Tak
for Brevet. Her er rigtignok
for ligeslå slette Tider som
i Norge nu for Tiden – men
jeg tror nok det at Du
vilde kunde få solgt her;
Men der er jo ikke
sikkert at Du fik solgt
første Gang Du udstiller –
Med Hensyn til Lokale
kan jeg fortælle Dig hvordan
det er g{ … }ået mig. En
Ven af mig var hos

 

Munchmuseet N 1669, s. 2

alle Kunsthandlere for flere
Måneder siden og da var
alt optaget for hele Vinteren
undtagen Cassierer der havde
en Måned ledig – i Februar
– Jeg kan altså ikke tro
at Du den første Tid kan
få Lokale (Hvis Du ikke
selv vilde reise ned og leie)
Du måtte vel betinge
Dig til Høsten – Jeg tror
det var heldigt for Dig –

    Enkelte Billeder kunde
Du jo kanske få udstillet
og jeg skal forhøre mig

 

Munchmuseet N 1669, s. 3

herom – Corinth har
Atelier her og bliver i
Berlin – Jeg ser ham
ofte – Hans Adresse er
KlopstKlopstockstrasse
men Nummeret ved jeg ikke.
Du kan adressere Brevet
til  Maler W. Leistikow
    Göthestr 87

    Det skulde være morsomt
at se Dig her og Du kunde
kanske have godt af
at rusle lidt på Dig

    
    Med mange Hilsener
til Dig og Din Hustru

    Din Edv. Munch

Du får skrive nærme{ … }re hvad Du gjør