Munchmuseet, MM N 1736

MM N 1736, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Sigurd Høst.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1736 bl. 1r
    
    Kjære Høst!
 Tak for hilsenen til
fødselsdagen –

    Jeg har i 6 måneder været i en
vældig kamp mod røvere og andre
magter – Jeg har alene ført en heltemodig
kamp på min skindmagre gamp –
End ikke en Sancho Panza Kommentar har jeg havt
til at bære mit blodbestænkte sværd som
jeg har svunget som en helt –

    Jeg har af og til snydt mig en liden
hjælp af tilfældige ædle riddere af Sancho Panza
typen – Dog kan næppe vor ven Wefring netop
sammenlignes med denne ædle skikkelse om han
end har bistået mig – Ja – det har været
hårde og stride dage! – I 3 måneder var det
ligningsvæsenet der gav mig et direkte
knock out i maven og forat rædde liv og
ære for fædrelandet optog jeg en usigelig hå … 
[Red.: Sannsynligvis stod det «hård».]

 

Munchmuseet N 1736 bl. 1v

k{ … }amp – Selv mit sidste og nok vellykkede
udkast til Alma mater måte jeg lade i stikken.
{s}Så optrådte hårde tider som jeg ikke nærmere
i brev kan komme ind på – Såmeget kan jeg si
at i 3 måneder svævede min seige forstand,
udsat som den har været med hårde angreb,
i en alvorlig fare – Imidlertid er jeg så distrait
og  …  åndsfraværende jeg er – mærkeli dygti er jeg
når jeg mærker alv{ … }orlig fare til at finde udvei
i det rent håbløse. – Jeg føler mig nu
lidt lettet – om det kanske er en kort pause
– Det har dreiet sig om min frihed
og mit arbeide – Jeg kan blot si at
det er skyer fra nord – Du aner det vel –
Så nu har jeg lettet et lidet suk –

    Du forstår hvorfor du ikke har hørt
fra mig – Af Wefring har jeg fåt høre
at du er kjæk – { … }Ja vore årgange er lidt
risikable – Min gamle ven arkitekt Bull er { … }dårlig
det er galde og mave – Ja Adv. Heyerdahl
var herute. Det gjaldt mi{n}t musæum placeret
 …  tårnet i raadhuset – Tvilsomt – Ja alt skal