Henrik Bull

(1864–1953)
Norsk arkitekt. Tegnet utvidelsen av vinteratelieret på Ekely i 1929. Portrettert av Munch.

Les mer

Brev fra Henrik Bull til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 5 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 52.   Brev. Datert 09.11.1929.  
Munchmuseet, MM K 53.   Brev. Datert 1939–1939.  
Munchmuseet, MM K 54.   Brev. Ikke datert.  
Munchmuseet, MM K 55.   Brev. Datert 01.12.1942.  
Munchmuseet, MM K 56.   Brev. Datert 11.12.1943.  

Henrik Bull er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 3288.   Brev fra Gustav Schiefler. Datert 22.02.1929. Se s. 1
«Sagen Sie dem Anatomen und dem Architekten Bull, die ich nun beide aus den Lithographieen kenne, meinen be\st/en Gruss. Neulich war Herr Hudtwalcker hier bei uns und hat uns den Namen auch des letzteren genannt.»
Munchmuseet, MM N 181.   Notat av Edvard Munch. Datert 1930. Se bl. 1v
«Henrik Bull og Heyerdahl»
Munchmuseet, MM N 394.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg har gjennem min ven arkitekt Bull forsøgt at sælge noen tomter til 20,000 kr sammen»
Munchmuseet, MM N 726.   Brev fra Edvard Munch til Andreas Munch. Datert 1892. Se bl. 1v
«– Du spørger efter polakkens artikkel – den står i «Freie Bühne» for Februar – den er vist at få hos Dybwad Jeg har sendt en kritik i «Frankfurter Zeitung» til tante. Vilde du gjøre mig den tjeneste at forhøre dig enten hos Visdal der sikrest er at se på træffe hos på Grand eller helst stads arkitekt Henrik Bull{–}( det nye theater) Akersgaden – om hvordan det forholder sig med mit lån i Hægdehaugens sparebank – jeg har skrevet i det vide og brede – uden at få svar. Penger har jeg tilsidst sendt banken (altså afdrag og renter) I Hægdehaugens sparebank kunde du osså få beskjed – Skriv meg til herom»
Munchmuseet, MM N 726.   Brev fra Edvard Munch til Andreas Munch. Datert 1892. Se bl. 1v
«Visdal og Bull er endossenter»
Munchmuseet, MM N 1195.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1930–1940. Se bl. 1r
«Nu { … }fik min ven arkitekt Bull»
Munchmuseet, MM N 1245.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 31.7.1942. Se bl. 1v
«Jeg hørte { … }af arkitekt Bull{at}som bor nær Majorstuveien at han let fik tag i fisk og meget af vore sjeldne fiske sorter – Du behøver ikke at ha sorger med hensyn til slægten nordpå. Det skal flomme af penger»
Munchmuseet, MM N 1279.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1942. Se bl. 1r
«Jeg holdt netop på at gjøre færdi et brev om noe af hvert da jeg talte med arkitekt Bull – Han havde set «Akerselven» h udstilt hos en bokhandler og han var aldeles begeistret for den – Det er som jeg sier. Den blir mer og mer aktuel – Nu er den riktig i skuddet skjønner jeg – Nu har Du jo ikke fler igjen og nu skulde Du hat den i bokform – Arkitekt Bull var osså enig i at den burde være i bokform men det behøver ikke være så meget skrevet til den – Heller ikke syns jeg Du behøvde at fotografere flere. Den er så rikholdigt at det nu bare bli gjentagelser – Du kunde jo ta»
Munchmuseet, MM N 1279.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1942. Se bl. 1r
«Jeg holdt netop på at gjøre færdi et brev om noe af hvert da jeg talte med arkitekt Bull – Han havde set «Akerselven» h udstilt hos en bokhandler og han var aldeles begeistret for den – Det er som jeg sier. Den blir mer og mer aktuel – Nu er den riktig i skuddet skjønner jeg – Nu har Du jo ikke fler igjen og nu skulde Du hat den i bokform – Arkitekt Bull var osså enig i at den burde være i bokform men det behøver ikke være så meget skrevet til den – Heller ikke syns jeg Du behøvde at fotografere flere. Den er så rikholdigt at det nu bare bli gjentagelser – Du kunde jo ta»
Munchmuseet, MM N 1297.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1929–1941. Se bl. 1r
« Ja se der! {n}Nu gjør de hva de deroppe { … }skulde gjort for længe siden – Guttene må  …  naturligvis osså læse privat til artium deroppe eller i Tromsø eller Bodø – Men{d}De kan slå sig  …  sammen og få en god lærer til artium – Har man set maken{–}! Hva kan man ikke komme op i hvis man ikke har øinene om sig – { … }Klouman er nok en snil mand men han er blit lidt vrøvlete og så tror han fremdeles at kunne være overlegen fordi han er noe ældre – Han blev vistnok ganske fornærmet fordi jeg tog min gamle ven Bull til at bygge atelieret –»
Munchmuseet, MM N 1331.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Nu blev osså min ven arkitekt Bull alvorli syg efter dagen efter han var { … }hos mig – Galdesten – .»
Munchmuseet, MM N 1736.   Brevutkast fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Ikke datert. Se bl. 1v
«Du forstår hvorfor du ikke har hørt fra mig – Af Wefring har jeg fåt høre at du er kjæk – { … }Ja vore årgange er lidt risikable – Min gamle ven arkitekt Bull er { … }dårlig det er galde og mave – Ja Adv. Heyerdahl var herute. Det gjaldt mi{n}t musæum placeret  …  tårnet i raadhuset – Tvilsomt – Ja alt skal»
Munchmuseet, MM N 2017.   Brevutkast fra Edvard Munch til Johannes Roede. Ikke datert. Se bl. 1r
«Med hensyn til eiendommen Ekely er jeg efter de undersøgelser arkitekt Bull har gjort klar over at den er altfor høit beskattet –»
Munchmuseet, MM N 3254.   Brev fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Datert 1933. Se bl. 1v
«Så blev Wefring dårli – Nyli blev min ven arkitekt Bull alvorli syg –»
Munchmuseet, MM N 3658.   Brevutkast fra Edvard Munch til Vedutvalget for Oslo og Aker. Datert 1942. Se bl. 1v
«Jeg ved lægger et brev fra Arkitekt Bull»
Munchmuseet, MM T 2848.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 112v
«Henrik Bull»