Munchmuseet, MM N 1946

MM N 1946, Munchmuseet. Datert 25.8.1905. Brevutkast til Harald Nørregaard.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1946, s. 1
    


    Kjære Nørregaard!
 Det
er vigtige Dage i Norge
nu og underlig må
det være for de der nu
skal raade for Sch Skjæbnen
hjemme – det er forunderligt
hvordan det går op og
ned i denne Sag og ofte ser
man ikke klart – for bare
Træer – I alle Tilfælde
er det jo godt at have
Folk som Stang – Jeg

 

Munchmuseet N 1946, s. 2

har nu ikke Tr{ … }o til
Svenskerne – kanske venter
de på at falde os i
Baghold. Er Fæstningerne
vigtige for Kristianias
Fo{ … }rsvar så er det jo
en farlig Affære – at sløife
de{n}t – Mange mener nu
at et udmærket Bjergartilleri
{er}og b bevægeligt Forsvar
er det bedste –

    I hvertfald – Betingelserne
kan bli blot et Plaster
på Sverriges Sår for såret
er det nu – men det

 

Munchmuseet N 1946, s. 3

kan jo osså bli et nyt
listigt Baghold –

    Nu skal ialfald { … }Kagen
{ … }bages –

    Jeg blir vist nødt til
at afbryde min Kur her
– for Dr. Linde har havt
den komiske Ide ikke at
ville betale mig foreløbig
hvad han skylder mig –

    – Han sier Forresten skyder Berømmelsens
Bølger høit o{ … }p – München
begynder ‹nu› – der forberedes
en nyt Munch-verk – og
en Münchenerforfatter vil

 

Munchmuseet N 1946, s. 4

reise til Aasgaardstrand forat forfatte
et Munch-hæfte til et andet
et større Kunsttidsskrift –

    Jeg tør ikke fortælle ham at jeg
i Norge nærmest må være glad
om jeg får Lov til at sidde på
et lidet Skjær – og at jeg vistnok ikke
der er tryg for Liv – og Lemmer – Min venstre
Hånd tar atter Skade – Det var nok ikke
så lidet Hærværk eller Nidingsværk de

gode Bohemer og Co lavet –