Munchmuseet, MM N 1947

MM N 1947, Munchmuseet. Datert 1908. Brevutkast til Harald Nørregaard.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1947, s. 1

    
    Kjære Nørregaard


    Jeg opholder mig i
Fiendens By der for mig
er den sikreste – for tiden –

    – Jeg reiser snart ud
til Bæ{k}ckstrøm der har
mistet sin elskværdige
Kone død {under}efter mange og store
Lidelser – Det er som man
står i en Slagmark i stærkeste
Mandefald – så mange
der nu er døde –

    Det lokker mig at
se Dit Hus – men

 

Munchmuseet N 1947, s. 2

jeg kan endnu ikke
tænke herpå –

    Det er mulig jeg vil
foreslå Dig at ta en
kort Tur til Tydskland
– Warnemünde og muligvis
Hamburg og Lübe{ … }ck

    – Jeg har forladt Tydskland
og kommer vist ikke
med det første did –

    I Skræk, Forundring og Nyskjerrighed
har jeg  … adt efterladt
Landet –

    Det er muligt jeg vil
be Dig at ordne med
mine affærer i Warnemünde
og kanske besøge Dr { … }Linde

 

Munchmuseet N 1947, s. 3

og Schiefler – (i Hamburg)
    Det vil vistnok intressere
Dig at se Lindes sjeldne
Samling og at tale med
di{ … }sse prægtige Mennesker –
Og ‹men› så var det bra
at De forklarte Dem lidt –

    Efter den lille tydske jøde
Dybvads ihærdige Trudsler
pakket jeg mine Malerier
ind – mit Blod kom i Kog
og jeg har vel gjort
uforsigtige Ting – i Warnemünde
– Herom senere    men
jeg vilde gjerne høre om
Du ikke g …  kunde indlade
Dig herpå –

    Reisen behøvet blot at vare
Lørdag Søndag og Mandag –

 

Munchmuseet N 1947, s. 4

Jeg kan til Gjengjæld berige Dit
Hus med nye Kunstværker