Munchmuseet, MM N 1999

MM N 1999, Munchmuseet. Datert 1922. Brevutkast til Ludvig Ravensberg.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1999, s. 1
    Kjære Ludvig

    Den panik der nu er udbrudt i Kristiania
er mig ikke ganske begribelig

    Det er jo ikke underli at
man i disse tider er forsigtige
Det er jo mærkeligere at disse
M mennesker som Cassirer
Glaser og Dr Wartmann finder
det så ubegripeligt –

    Du kan selv tænke Dig hva
jeg har hat for ængstelser der
har 30 billeder som jeg har assureret
for ⅓ værdien – Så vil det jo for mig

    

 

Munchmuseet N 1999, s. 2

være ligeså smerteli om de
andre solgte billeder skulde
tapes – da det ikke vilde være
pengeværdien der vilde volde mig
størst sorg – af den grund har jeg
jo jeg assureret så billigt –

    Jeg havde jo selv meget imo{ … }d
at udstille i Zürich men
Dr Wartmann var jo så utrolig
ihærdig    han var jo to gange
i Nauheim forat be{ … }arbeide mig –
og han tar det jo m alt meget
alvorli – Men som sagt når
jeg vel fremtvinges et kommer
med en anmodning er han
grætten – og at man vil have mer
sikkerhed finder han meningsløst –
– Nu sender han garanti for
all risk – Jeg tror alligevel så
meget på Se Wartmann og selskapet
her at jeg ikke har talt noget om

 

Munchmuseet N 1999, s. 3

assurancen her eller på hjemturen for mine billeders
vedkommende

da jeg ved det blir gjort alligevel
men jeg  …  Jeg ser han er en
meget stor ordensmand og  …  ‹vist›
en meget alvorlig og grundig herre
– det viser sig i den utrolige
samvittigsfuldhed hvormed han
plager mig med datoer og
oplysninger angående mine ting –
– Han virker i nøiagtighed som
det modsatte af vor udmærkede Ven
Thiis men han er heller ikke så
begavet –

    Nu ja; man kan jo være for
ængstelig og skulde jeg { … }tør ikke en annen gang
tage› { … }slig uforglemmelig Hexesabat
på mig – for det er jo ikke bare Mustad
der har baaret sig – man har simpelthen
forlangt at jeg skulde garantere personli – hvilket
jeg plent har svaret{–}: Jeg er intet
assuranceselskab –

    J I stedet for at få søvnløse nætter

 

Munchmuseet N 1999, s. 4

tror jeg – hvis jeg havde været Mustad
– i anledning en slig enestaaende udstilling
som denne – simpelthen havde vovet
at risikere 500 kr til extra forsikring –

    Nu er jeg jo her – {b}Billederne var
jo forsikret «all risk» hid – billederne
er velbekomne kommet – så indtil
høsten må han jo være sikker – og
jeg forstår ikke den pludselige panik

I dette monumentale udstillingshus
hvor 50 af Hodlers værker er o{b}pbevaret
føles jo er jo billederne ligeså sikre
som hos Mustad – og det er
da klart at al assurance gives
Wartmann sender altså garanti hvilket
han naturligvis uden knurren strax
skulde gjort – Bare for min egen
skyld (det vil si forat befri mig
de ulykkelige udlaaneres { … }ængstelser)
vil jeg osså gå til den herværende Norske
Consul – forat gjøre tilbagesendelsen
end yderligere sikker