Munchmuseet, MM N 2082

MM N 2082, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Jens Thiis.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2082 bl. 1r

    
    Kjære Thiis


    Du fortalte mig sidst at Du holdt på at
skrive om mig i biografisk lexikon – Du spurte
om hvor jeg var i 1905 – Du vet jeg bodde i
Tyskland i disse år men kom til Aasgaardstrand
om sommeren. Således osså i 1905

    Du vet da vel at jeg malte Portrættet af
Karsten
i hvid dress dengang (Thiels galleri) Du må da
ha hørt om at jeg dengang var nødt til at
kaste Karsten ud af mit hus {gi}og gi ham
en kraftig juling – (Riktignok knuste jeg håndledet på min venstre allerede ødelagte hånd) Den var Ingen juling
var mere påkrævet og velfortjent – Det var kamarillaen Kommentar
der stod bag ham og Den derder havde forfulgt mig i længere
tid og osså fik ødelagt dette år for mig – Jeg har
tænkt på at skrive en selvbiografi og forklare disse ting

    Det er den samme kamarilla Kommentar der har ødelagt
mig de sidste 10 år især herute på Skøien – Jeg har været i
en ormegård af tusinde snoge – Det har lammet
min arbeidskraft
og ... ødelagt mig og  …  Jeg måtte kjæmpe alene med
disse ormes giftgas

    Vi bur …  burde ha på det rene datoerne i
denne dramatiske tid i Tyskland – Det var en gjennembrudstid
for min kunst i Tyskland, samtidig som kamarillaen Kommentar
i Norge la sin dræpende hånd over mig stadig
kom med sine morderiske og lumske angreb mig i ryggen
mens jeg kjæmpet min hårde kamp for min kunst

 

Munchmuseet N 2082 bl. 1v

    En mer og mer frem fremby frembrydende
nervelidelse gjorde slut på Tysklandsopholdet – Jeg
drog til Kjøbenhavn og la mig dødssyk in på
Jacobsens Klinik. Doctoren trodde ikke at jeg skulde komme mig Det var i 1907 eller 8


    Det vil vist glæde min søster at Du
kom op til hende. Det vil være  …  godt
at en kyndig mand så på hva hun har gjort
Hun har malt store dekorative blomster billeder
på væggene – Hun har farvesans og dekorativ sans
men jeg har jo set litet af det – Kansk Kanske hun
kunne få anvendelse for sit arbeide

    Vi er gode venner men er enige om at
vi bør ikke være sammen


    P.S. Jeg kom jo ellers ganske godt
ud af det med Karsten der jo en god maler
Han var blit besnakket af Kamarillaen Kommentar

    Jeg kunde fortælle meget om denne
kamarillas Kommentar virksomhet. Ikke mindst om
de utrolige forfølger de sidst senere ‹år› h herute
10 år af mit liv ennu i fuld arbeidskraft er lagt
øde og pint næsten ihjæl – Jeg vil kunne få lavet
en selvbiografi hvor dette belyses

    Paulsen talte om disse forfølgelser herute. De har da
mange venner sa han. Ja sa jeg. Men vennerne er borte
mine fiender står mig tæt in på livet