Munchmuseet, MM N 2086

MM N 2086, Munchmuseet. Datert 1907–1908. Brevutkast til Jens Thiis.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2086 bl. 1r
    
    Kjære Thiis
 Tak for det interesante
Hæfte af Samtiden og Hilsener –
Jeg så nylig G H skrev i Dagbladet
Selvfølgelig suser Bloet i mine
Årer når jeg ser hans Navn –

    Helst burde jeg jo holdt mig
væk fra alt Norskt – Nu får
Du imidlertid finde Dig af og til
at få nogle Ord om Historien
– som vel visse Folk – nu helst
ser glemt – Senere skal jeg fortælle
helt det passerede –

    Nu skal jeg blot nævne at GH
(det med sit besmittede Legeme fra
første Stund af {af}(omtrent) af mit Forhold

    

 

Munchmuseet N 2086 bl. 1v

til Pigen – ikke skammet sig ved
{ … }øieblikkelig at kaste sit samme
besmittede legeme ind i dette
Forhold som han troede var i
sin gode Begyndelse – Jeg var da
til Pigens store Utilfredshet syg
og sengeliggende efter at have
udholdt Strabadserne med i 1½ Aar at
have ligget på Gulvet i p mit
Atelier i Universitetsgaden 1898–99
{ … }Jeg var desforuden angrebet af en
stærk Lungesygdom i {m}(Dette gav
Ideen til Kjærlighedens Tragedie – O Fader
Holberg!!!) Desforuden Jeg skal nu ikke
fortæle om de to År derefter h{ … }vor
Pigen forstod at plage mig halvdød
samtidig med at hun levet de
gladeste { … }muntreste Dage – skamskjændet
mig over hele Europa – (stadig i
Forhold og Korrespondance med G H.) indtil
1902, hvor al{ … }t Rak Fiender og
den lille Flok eller Menighed som Du
sier – med G H.s Fortrolige og Slave S B
i Spidsen fik fældet mig – ve{g}d den

 

Munchmuseet N 2086 bl. 2v

bekjendte gemeneste av alle gemene
Fæl{ … }der – at raabe Hjælp Hjælp jeg
drukner – og så med en Hånlatter
lade den Reddende drukne –

    – Jeg skal en anden Gang fortælle
hvordan denne Hund af en
Trondhjemergymnasiast {H G}S B. { … }brød sit
Æresord og Venneord og fik mig med
Hud og Haar overgivet til dette
Hjerterå Kvinnemenneskes nederdræktige
og { … }raffinerte Hævn –

    Det er 5 aar siden      lige såret og
ødelagt sidder jeg her – { … }I to År
fra 1899 til 1902 Fik {denne}dette Kvinnemenneske
(der ikke likte at være hjemme og stelle
for Mama men efter et daadrigt
Reise og Eventyrliv havde besluttet sig
til at gifte sig expederet mig til
Helvete – I to År ‹udrettet› hun
 …  mig ud en Tid – reise hele
Europa rundt og { … }og  …  { … }stifte de
 …  utalligste Forhold, skamskjænde mig

 

Munchmuseet N 2086 bl. 2r

 …  blandt alle mine Venner –
gjøre mig gal af S{ … }cener – og
endelig i 1902 ødelagt for Livet –
Selv indgående fredelig og stille
i den hellige Ægtestand {og}berømt
beundret forgudet – væk fra sin
Mama – en Kunstens Gudinde
– Jeg sidder { … }ødelagt – jeg som
kom i Forhold til hende efter at
hun havde holdt 2 dundrende
Champagnelag – som ikke elsket
hende – men af Medlidenhed
ofret mig til det yderste – Jeg havde

    Jeg er ikke som Kristian Krohg
forpliktet til at gifte mig til et Horehus
– og som ham som e{t}n slimet horns
blødhornet snegl bære samme
Horehus på min Ryg –

    

 

Munchmuseet N 2086 bl. 3r

    Jeg har måttet skrive dette
når jeg ser G H i Dagbladet
fælder Tårer med sine «vittige»
Øine over denne Maler der stred
og blev gal – {–}( …  Aftenposten
og Sult drev mig ikke fra Norge
– men den lumpne Venneflok der
dolket mig i Ryggen – over ‹Kristiania›
{ … }By bør have G Hs – tykke Legeme
til Mindesmærke?

    Når Bugen den er mættet når
Tungens Tørst er stillet da har { … }‹også›
et venlig Blink til ideale Krav