Munchmuseet, MM N 2093

MM N 2093, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Jens Thiis.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2093 bl. 1r

    Det kunde nok være forskjelligt at
fortælle fra disse år – Du husker da episoden
med Karsten i 1905

    Og jeg kunne fortælle lidt om Kamarillaen Kommentar der
har været i virksomhet fra i 38 år –

    Jeg kunde fortælle om dens virksomhet her
på Skøien hvor  …  der blev lavet et net
af løgne og ondskapsfuldt snak så min
arbeidskraft  …  og sundhet blev ødelagt.

    Jeg har jo fåt tat en del af snogen
ved vingebenet men kamarillaen Kommentar virker nok fremdeles
For dens skyld er det godt ha alt på
det rene – .

    Alzo sprach Zaratustra: W{ … }ann ich
schlief kamen die Schweine und frassen
von meiner Laurbeeren

    Det ser ut for at det har hjulpet at
jeg har stelt lidt med min bronchit og
det kan henne at Zaratustra v{ … }ågner og kan ta
«diese Schweine» i deres krølhaler