Munchmuseet, MM N 2109

MM N 2109, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Jens Thiis.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2109 bl. 1r

    Det kunde være adskilligt  …  som
det kunde være morsomt at snakke
med Dig om.

    { … }Episoden med Karsten og andre ondsindede
mennesker i Aasgaardstrand 1905 – Da jeg måtte
kaste ham og og andre ut af mit hus.
Har vi ikke snakket om det – Karsten fik velfortjent
juling

    Så er var det morsomt at snakke om
den kamarilla Kommentar der har været sjælen i alle
forfølgelser mot mig siden 19 1900 året.

    Den fik overtaget osså herute på Ekely og jeg blev
{ … }spunnet in i af et net af løgne og ondsinde{d}t
snak. Den rene giftgas – Det lykkedes at
få mig og mit arbeide ødelagt i 10 år af mit liv

    Det er osså folk tilhørende Oslos fremtrædende
mænd og folk man ikke skulde tro det om d{ … }er har kommet med { … }gemene
skumlerier – Alzo sprach Zarathustra:
Alz ich schlief kamen die Schweine und
frazsen von meinen Lorbeeren –

    Heldigvis ser {s}det ut til at jeg ved at tillade
mig at skjøtte min helse kommer mig { … }lidt og
jeg skal ikke la disse for skumlere få vide beskjed
Jeg har osså været udsat for overfald af gangsteragtig natur
og dette samtidig med den enestående ære og anerkjennelse på 70 års dagen fra Norge
og udlan …