Munchmuseet, MM N 2157

MM N 2157, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Jens Thiis.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 2157 bl. 1r

    Jeg ser osså at jeg i tidlig våren 1905 var i Prag ved
den første ut store udstilling af mine billeder – Jeg selv var syg

    Det kunde været meget at at snakke
om. Jeg kommer vel til at måtte skrive
en dagbok – Løgne og krøniker fra i dag har
lavet et net omkring mig der har
ødelagt mig og mit arbeide her på Ekely –

    {D}Jeg trode Du vidste om episoden med Karsten
1905 og den forfølgelse jeg dengang som andre
år blev gjenstand for –

    Jeg kunde osså snakke om den kamarilla Kommentar
der i 38 år har været sjælen i alle forfølgelserne
mot mig i 38 år –