Munchmuseet, MM N 2196

MM N 2196, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Sten Drewsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2196, s. 1

    
    Kjære Drewsen!


    Herved sendes med
Tak tilbage de 10 Kroner
– dem jeg hentede mig
igår i Nykjøpping –

    Kanske jeg slår mig
ned i Danmark etsteds –
Man blir en Flygtning
når man vover at

 

Munchmuseet N 2196, s. 2

trodse den tyranniske
og ford{ … }ærvede Bohemcammarillakamarilla Kommentar
og e{t}n rigt Vinhandler
– og Bankfamilie i
Kristiania – jeg den
fa{ … }ttige Malerslask –

    – Bare jeg nu kunde
få kløet den lille
Ætling af Bergenser-
rigmandsadlen

    
    Mange Hilsener
    Deres E Munch

 

Munchmuseet N 2196, s. 3

    Var det ikke bedst at jeg
udstillede hos Kleis