Munchmuseet, MM N 2436

MM N 2436, Munchmuseet. Datert 2.1.1927. Brevutkast til Homer Saint-Gaudens.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2436, s. 1
    
    Mr. Homer Saint-Gaudens
    Directeur de Fines Arts Carnegies
    Institut Pittsburg    Monsieur … 


    Je vous remerci pour
votre lettre aimable – \et/ Auss je \vous merci/
pour le catalog illustre
{ … }‹d’›exposition international et et
les journaux que v{ … }ous m’envoyé
– Je suis heureux que vous étes
etes content de mes 3 tableaux
– Ca donne naturlement seulement
un coté de mon arts

    Jai { … }remarqué le plan le changement de plan de
chancement Kommentar d votre expotions Kommentar

 

Munchmuseet N 2436, s. 2

que j trouv tres avantageuxgeu
moi je trouve ‹za› Kommentar bon – avantageux
Un artiste ne peux pas montre tous
les cotés d son arts avec seulement
un tablea{ … }u – 3 ou encore meilleurs
5 sera meilleurs pour montrer
tous les cotes dé l’artiste

    
    Ag‹rér› Monsieur tous mes
compliment et l’assurance de
mon consideration


    Edvard Munch

2-1-1927
Skøien pr – Oslo

 

Munchmuseet N 2436, s. 3

                peux naturellement
    un pe‹intre› pe ‹montrer› { … }mieux
son character ave{ … }c plusieu‹rs› table‹aux›