Munchmuseet, MM N 2805

MM N 2805, Munchmuseet. Datert 31.1.1904. Brev til Ludvig Ravensberg

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2805 bl. 1r

    
    Hrr Maler Ludvig Ravensberg
    Stensgd 1
    Kristiania

 

Munchmuseet N 2805 bl. 1v

    

 

Munchmuseet N 2805, s. 1
    
    Kjære Ludvig!


    Jeg må til Paris forat
udstille og får ikke Tid at
sende Penger –

    Vasteson skylder mig 100 Kr
og herved kan Du hæve
hva Du har udlagt –

    Tusind Tak for Din Umage
Pakkerne ere komne –

    Sig at Vasteson må sende Resten
af Pengene senere når jeg skriver.

    

 

Munchmuseet N 2805, s. 2

    Jeg har havt en Snev af
min Influenza {s}og meget
at tænke på –

    Tydsklands første Kritikere
har nu erklæret sig
overvunden og rækker mig
Laurbærk{ … }ransen – {R}Professor
Muther har i Anledning
min Udstilling i {Berlin}Wien
erklæret sig for mig i st{ … }ore
Lovord og dermed er Tydskland
taget – Solsikken stråler!

    Paris kan af Norboer vanskelig
tages med Våben – blot

 

Munchmuseet N 2805, s. 3

med Bestikkelser som a la
Fritz Th{ … }aulow – Det hverken
gidder jeg eller har jeg Penger
til – Imidlertid udstiller
jeg nu i Paris mit nye
store Aasgaardstrandsbillede –

    Jeg {kommer}bliver {til}i Paris blot
he …  kort og undgaar
de gamle Jomfruer mer
eller mindre gifte med samt
{D}deres fordrukne Riddere – Om
Historien med { … }Tydskerne
og den der pryglede indbildte
Bødtker skal jeg senere fortælle.
Heldigt jeg traf rimelige Mennesker.

    Hils Gjerløff