Munchmuseet, MM N 2822

MM N 2822, Munchmuseet. Datert 30.12.1904. Brev til Ludvig Ravensberg

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2822 bl. 1r

    
    Hr. Maler Ludvig Ravensberg
    Kgl. Fuldm. Grønvold
    Stensgd 1
    Kristiania

    

 

Munchmuseet N 2822 bl. 1v
      
Munchmuseet N 2822 bl. 2r

    
    Kjære Ludvig!

    Jeg er i øieblikkelig Forlegenhed så
Du må være så snil at sende
pr. Telegraf 70 Kroner –
    Adresser Hr. J. Giebfried (Giebfrieds Hotel)
    Hamburg Kobbel 9    Jeg holder på med at male en
sortøiet { … }Jødinde og kommer vel derefter
til at male Senator Holthusen – jeg
s{ … }kal da noget deponere noget hos Dig –.  … 
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god.

    Du må telegrafere til ovennevnte Adresse
    

 

Munchmuseet N 2822 bl. 2v

da jeg ikke har Pas og ikke
får Pengene udleveret på mit
Navn. Du må altså blot telegrafere
til Hr. Giedfried og ikke nævne mig.

    Jeg føler mig her vel langt
fra Snigmorder banden og glæder
mig ved mange elskværdige Tydskeres
Omgang

    
    { … }Med hilsen til Gjerløff     Din
hengivne Edv Munch


30-12-1904